Program menghasilkan Bahan Bantu Mengajar ( BBM ) peringkat sekolah tahun 2009.

Penggredan PSS

Menyediakan “Blueprint” PSS 2007-2011

Program NILAM (Membaca buku terbanyak – Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5 )

Buletin Sekolah – 2 kali setahun

Penggredan PSS ( Ogos )

Program Iqra – Semua bahan bacaan difailkan

Keceriaan PSS

Program Tajuk Kemahiran Maklumat – direkodkan

Peruntukan Kewangan PSS 2009

Perkhidmatan Bilik Komputer /Bilik IT

Perkhidmatan Bilik Tayangan/Bilik Kuliah

Projek Khas ( Fail Berpusat )

Rancangan Radio Sekolah

Sudut Bacaan kelas

Penggunaan EDUWEBTV

Text

No posts.
No posts.